afbeelding logo Centrum Te Vree

                             Centrum te Vree

¤ praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie
¤ opleiding lichaamsgericht psychotherapeut
¤ supervisie voor professionals (psychologen, psychotherapeuten)
¤ Satsang; wil je een satsang van Pim Vree bijwonen?

Een rups wil een vrije vlinder worden, een zaadje een mooie plant. Een babymens wil een volwassen mens worden. Een kind wil zich ontplooien tot wie het diep van binnen al is. De taak van de opvoeder is het kind te begeleiden in het ontdekken van haar talenten en vertrouwen te schenken. Want het pad naar volwassenheid ligt vol obstakels die je tegenkomt in de vorm van je ouders (wees lief!) en de samenleving (pas je aan ons aan!). De prijs die je betaalt is dat je je ware zelf (deels opgeeft, maar dan hoor je er wel bij. Het is niet altijd even gemakkelijk om daar je weg in te vinden, gelukkig lukt het de meesten van ons wel. Je weg vinden betekent vaak: kunnen meedraaien en meedoen met de samenleving en zorgen dat je ouders tevreden over je zijn. Maar dat kost veel energie. Soms voel je dat je niet gelukkig bent. Je voelt dat degene die je nu bent niet je ware zelf is. Dat weet je omdat er in je leven  wel degelijk – hoe sporadisch ook – momenten van innerlijk geluk zijn geweest: op die momenten wist en voelde je dat je helemaal jezelf was. Het zijn momenten die je koestert terwijl je leven aan je voorbij gaat.

Volwassen worden betekent jezelf worden. Je besluit om je niet neer te leggen bij het redelijke gelukkige leven wat je hebt maar voor de volle 100% te gaan en een stralend mens te worden die haar liefde vervolgens zal uitstralen op de mensen en al wat leeft om haar heen. Je weet dat het niet makkelijk zal zijn. Want je zult oude gewoontes en ideeën gaan loslaten en nieuwe integreren wat betekent dat je aan je ‘nieuwe’ ik zult moeten gaan wennen. Ook je omgeving zal je nieuwe ik opmerken, soms enthousiast en soms ook niet. Hoe je nieuwe ik eruit ziet is nog onbekend maar vrijwel zeker is dat je kritiek van anderen niet meer als kwetsend zult ervaren, en andersom zul je nog nauwelijks anderen veroordelen, je zult meer in het hier en nu zijn, meer ontspannen en meer kunnen genieten van het leven.

Eenmaal volwassen geworden kun je er bewust voor kiezen om wel of niet nog een stap verder te gaan: de stap naar spirituele verlichting. Nu ga je jezelf overstijgen. Stap voor stap komt de kennis tot je dat je EEN bent met alles wat leeft. Met deze kennis komt ook het weten en vervolgens het voelen, hoewel dit ook in omgekeerde volgorde kan plaats vinden. Of het moment van ontwaken, het moment dat je je realiseert dat jij jij niet bent, ook komt is niet voorspelbaar. Wat wel voorspelbaar is, is dat het een prachtig proces zal zijn waarbij je ratio en je gevoel worden uitgedaagd om naar ongekende hoogten te gaan.

Mocht dit je aanspreken dan wil ik je graag – als therapeut – helpen om volwassen te worden en – als leraar – begeleiden naar Verlichting.

afbeelding van een mens met armen wijd . Een vrijheidsgevoel
Maak een afspraak voor een intake gesprek