Opleiding

Vreeling BodyMind Therapie

individuele opleiding tot lichaamsgericht therapeut / coach

Algemeen

De opleiding tot lichaamsgericht (psycho)therapeut is gestoeld op de holistische visie. Dat betekent dat zowel het lichaam als de psyche onderwerp van therapie zijn. Alle vakken en technieken die je wilt leren zul je zelf ook ondergaan. De opleiding is individueel (enkele leersessies vinden plaats met medestudenten in kleine groepjes). Later in het traject ga je onder supervisie werken met ‘echte’ cliënten en kun je casussen uit je eigen praktijk inbrengen.

Voor wie?

Deze opleiding is geschikt voor professionals die al actief zijn op het fysieke gebied en/of op het mentaal-emotionele gebied en die zich willen verdiepen in de fascinerende werking tussen lichaam en geest.
Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld masseurs, massagetherapeuten en haptonomen die verbinding willen leggen met het mentaal-emotionele vlak enerzijds, maar ook aan psychologen, mental coaches, psychiaters die verbinding willen leggen met het fysieke vlak anderzijds.

Visie

Deze opleiding sluit noch het gevoel noch de ratio uit. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar tegelijkertijd! Maar in ons polaire bewustzijn manifesteren ze zich als na-elkaar, als tegenstrijdig, als elkaars tegenpolen. Daardoor krijgen we het illusoire idee dat de een de ander beïnvloedt.
Bij het maken van keuzes zijn beide echter onmisbaar. Bij het volgen van je hart eveneens. Wanneer je een van beide uitsluit, sluit je ook de helft van de werkelijkheid uit. Dat kun je doen door het te negeren, te onderdrukken of zelfs te deleten in je bewustzijn. Maar dit tegendeel is – in the end – altijd sterker dan jij. Het tegendeel wil hoe dan ook gerealiseerd worden en zal verschijnen in psychosomatische symptomen. Daarom wordt er bij deze opleiding gewerkt met gevoel èn ratio. Beide verdienen evenveel aandacht. Soms de een apart, soms de ander apart, maar ook zeker beide tegelijkertijd.

Missie

Vrijwel iedereen kan zien hoe we onze prachtige aarde aan het vernietigen zijn. De mensheid lijkt wel gek geworden. Dat is niet zo. De mens is wel ernstig uit balans. Het vernietigen van de aarde is de manifestatie van het uit balans zijn van de mensheid. We zoeken de oorzaken buiten onszelf. Terwijl de oorzaak bij vrijwel iedereen van binnen zit. Wanneer je vier-laags toiletpapier koopt of je een auto wilt die in 6 seconden 120km per uur rijdt, ben je dan in balans?

Missie is de tegenpolen in jezelf te onderzoeken en weer in balans met elkaar te brengen. Ben je bereid de waarheid te gaan onderzoeken? Ben je bereid te gaan onderzoeken wat je je gedurende je leven naar je schaduwgebied hebt verbannen?

Het grote verheven doel is de twee tegengestelde polen van het leven weer EEN te laten worden. Te beginnen bij jezelf. Want deze opleiding laat jou niet buiten beschouwing. Sterker nog, jij bent degene waar het om draait. Daarna de anderen.

Het vakkenpakket

Psychopathologie
leren werken met karakterstructuren ontwikkeld door Wilhelm Reich

ademwerk
het leren geven van ademsessies met een verbonden ademhaling

Bio-energetica
ademwerk in combinatie met lichaamshoudingen/oefeningen ontwikkeld door Alexander Lowen

Vreeling deep tissue
diep bindweefselmassage zonder tussenstof

BodyReading
leren, zien en voelen hoe lichaam en geest in elkaar doorwerken

De leer van het Holisme
De grondbeginselen van het holisme onderzoeken: wat betekent Holisme eigenlijk?

Aanraken
doordringen tot de kern van het aanraken

Haptische technieken
kennismaken met de beginselen van de haptonomie en haptotherapie

Vreeling deep tissue voor hoofd en gezicht
diepe massage van hoofd, schedel, nek bedoeld om het hoofd leeg te maken

Cranio Sacraal
je leert de technieken afgeleid van de cranio sacraal therapie

The Work
werken met de gesprekstechnieken en inzichten van Byron Katy

Psychotherapie
reguliere gesprekstechnieken en oefeningen

Gestalt
Gestalt volgens de leer van Fritz Perls

Psychodrama
de oorspronkelijke vorm van wat later familieopstellingen werd genoemd

Natuur-coaching
intuïtieve sessies met de natuur als spiegel voor je innerlijk

Reguliere ontspanningsoefeningen
Differentiële methode en Autogene Training

Geleide fantasie
visualisaties middels lichte trance inducties

Hypnotherapie
leren herkaderen, lichte trance opwekken, systematische desensitisatie, werken met de zinnetjesbrug, provocative coaching en andere therapeutische gesprekstechnieken

Haptische technieken en HolisticPulsing
doordringen tot de kern van het voelen

Sexual Release
seksuele energie als middel naar Verlichting

Holistisch zaken doen
energetische omgaan met  geld

Filosofische en spirituele onderwerpen die aan de orde kunnen komen

Wat is bewustzijn? Wat is onderbewustzijn?

Wat is holisme nu precies? Waarom wordt daar zo verkeerd over gedacht? Door vrijwel iedereen. Ook door professionals!

Wat is geven, wat is nemen?

Waarom ‘leren loslaten’ niet bestaat.

Leven in FLOW, bestaat dat eigenlijk wel?

Seksualiteit, leer hoe sterk geconditioneerde patronen in je wezen verankerd zijn.

De verschillende wegen naar Verlichting.

Opleidingen lichaamsgerichte therapie tot dusver

Literatuurlijst

De zin van ziek zijn / T. Dethlefsen en R. Dahlke

Bio Energetica / A. Lowen

Karakterstrukturen / W. Veenbaas

Liefde in Wonderland / Riekje Boswijk-Hummel

Flow en de kunst van het zakendoen (J. Bommerez& K. van Zijtveld)

De literatuurlijst is niet volledig. Er wordt van je verwacht dat je deze boeken gaat lezen of gelezen hebt als je het diploma wilt behalen. Verder worden er, afhankelijk van de door jou gekozen vakken, andere boeken geadviseerd en mag je ook zelf boeken en artikelen inbrengen.

Praktische gegevens

Privéopleiding
Doordat de opleiding individueel gegeven wordt is er ruimte voor het zelf samenstellen van het bij jou passende vakkenpakket. Hetzelfde geldt voor het aantal lesdagen, de frequentie en de duur van elke les afzonderlijk. Tijdens de intakefase besteden we ruime aandacht aan jouw doel, jouw visie en missie. Vorm en inhoud ontstaan op organische wijze.

Prijzen
Intake uurtarief : € 125,00
Lesuurtarief: € 175,00

Overige belangrijke informatie
De vorm waarin ik lesgeef zal een bijzondere band scheppen tussen leerling en leraar. Ik zal mijn eigen levenservaringen inbrengen en op de juiste momenten volkomen transparant over mijn werkwijze zijn. Dat is een grote meerwaarde. Niet met de bedoeling dat je dit dient te kopiëren, maar dat het je tot nadenken en reflectie aanzet, zodat je bewust je eigen stijl (verder) kunt gaan ontwikkelen. Ook zal ik met je filosoferen over (de zin van) het leven en hij zal ik mijn soms controversiële meningen en visies niet onder banken of stoelen steken.

Diploma
Indien je wenst kun je de opleiding afsluiten met een examen. Wanneer je slaagt ontvang het diploma van Vreeling BodyMind Therapeut. Het examen bestaat uit een literatuurtoets, twee supervisiesessies en schriftelijke verslaglegging van minimaal twee trajecten van vijf sessies met (betalende) proefcliënten onder supervisie.

Belangstelling?
Neem dan contact met me op via telefoon, signal of whats app (06-54375173) of per email  (info@centrumtevree.nl). Je bent van harte welkom.

Met enige regelmaat verschijnt er nieuws over Centrum te Vree – waardevolle informatie over de boeken-trilogie van Pim Vree, over satsangs en meer.

Vul je gegevens hier in en we sturen je de nieuwsbrief toe!

Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen