afbeelding logo Centrum Te Vree

Vreeling BodyMindTherapy

individuele opleiding tot lichaamsgericht psychotherapeut

Vreeling BodyMindTherapie – opleiding

Algemeen

De opleiding tot lichaamsgericht (psycho)therapeut is gestoeld op de holistische visie. Dat betekent dat zowel het lichaam als de psyche onderwerp van therapie zijn. Alle vakken en technieken die je wilt leren zul je zelf ook ondergaan. De opleiding is individueel (enkele leersessies vinden plaats met medestudenten in kleine groepjes). Later in het traject ga je onder supervisie werken met ‘echte’ cliënten en kun je casussen uit je eigen praktijk inbrengen.

Voor wie?

Deze opleiding is geschikt voor professionals die al actief zijn op het fysieke gebied en/of op het mentaal-emotionele gebied en die zich willen verdiepen in de werking tussen lichaam en geest en met de geleerde handvatten hun cliënten niet alleen (nog meer) willen ondersteunen maar daadwerkelijk tot verandering willen brengen (ondersteuning = genezing / verandering = heling) Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld masseurs, massagetherapeuten en haptonomen die verbinding willen leggen met het mentaal-emotionele vlak enerzijds, maar ook aan psychologen, mental coaches, psychiaters die verbinding willen leggen met het fysieke vlak anderzijds. Daarnaast is deze opleiding of delen ervan zeer geschikt voor docenten aan opleidingen.

Visie van de opleiding

Deze opleiding sluit noch het gevoel noch de ratio uit. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Tegelijkertijd! Maar in ons polaire bewustzijn manifesteren ze zich als na-elkaar, als tegenstrijdig, als elkaars tegenpolen. Bij het maken van keuzes zijn beide echter onmisbaar. Bij het volgen van je hart eveneens. Wanneer je een van beide uitsluit, sluit je ook de helft van de werkelijkheid uit. Dat kun je doen door het te negeren, te onderdrukken of zelfs te deleten in je bewustzijn. Maar dit tegendeel is sterker dan jij. Het tegendeel wil hoe dan ook gerealiseerd worden en zal verschijnen in psychosomatische symptomen. Daarom wordt er bij deze opleiding wel gewerkt met gevoel èn ratio. Soms de een apart, soms de ander apart, maar ook zeker met beide tegelijkertijd.

Missie

De energetische balans in de wereld herstellen, te beginnen bij jezelf. Door de vele inzichten, kennis en vaardigheden die je aangereikt krijgt kun je de balans in jezelf herstellen en dit doorgeven aan je cliënten (en òòk aan je geliefden, vrienden en kennissen) opdat zij zelf in zichzelf de balans terug vinden en dit op hun beurt weer kunnen doorgeven.

De vakken

Je kunt zelf je vakkenpakket samenstellen en daarbij kiezen uit zowel de verplichte als de vrije keuzevakken. Wat spreekt je aan? Waar heb jij affiniteit mee?

Diploma

Kies je ervoor om lichaamsgericht psychotherapeut te worden en de titel van Vreeling BodyMindTherapeut te mogen gebruiken, dan zijn enkele vakken wel verplicht. Hieronder volgende de verplichte vakken en vervolgens de vrije keuze vakken.

Verplichte vakken

¤ ademwerk

het leren geven van ademsessies met een verbonden ademhaling

¤ bio energetica

ademwerk in combinatie met lichaamshoudingen/oefeningen

¤ Vreeling deep tissue massage (zonder tussenstof)

¤ BodyReading

leren hoe lichaam en geest in elkaar doorwerken, echt leren luisteren naar je lichaam

¤ Psychopathologie

leren werken met karakterstructuren ontwikkeld door Wilhelm Reich en Alexander

Lowen

¤ De leer van het Holisme

Slecht weinig mensen weten wat holisme werkelijk inhoudt. Wij gaan de grondbeginselen van het holisme onderzoeken,

zodat je achter de ware betekenis kunt komen waardoor je manier van werken èn van leven volkomen zal veranderen.

Vrije keuze vakken

¤ zachte massage
zachte aanraking, energetische massage en beginselen uit de haptonomie

¤ Vreeling Exposure massage en Vreeling deep tissue massage module 3 en

¤ Vreeling deep tissue gezichtsmassage
(Deze vakken mag je ook met de lopende groepen van de Vreeling massage opleiding meedoen)

¤ Cranio Sacraal
(je leert de technieken zonder de therapeutische context om ze later te implementeren)

¤ The Work
(werken met de gesprekstechnieken en inzichten van Byron Katy)

¤ Gestalt
(volgens de leer van Fritz Perls)

¤ Psychodrama
(de voorloper van familieopstellingen)

¤ natuur-coaching
(intuïtieve sessies waarbij de zogenaamd uiterlijke natuur als metafoor voor je zogenaamd innerlijke gevoelens)

¤ sauna-coaching
(de naakte waarheid confronteert je met je meest diepe en hardnekkige overtuigingen)

¤ ontspanningsoefeningen
(Differentiële methode en Autogene Training)

¤ geleide fantasie, visualisaties
(lichte trance inducties)

¤ hypnotherapie
leren herkaderen, lichte trance opwekken, systematische desensitisatie, werken met de zinnetjesbrug, geleide trance visualisaties,
provocative coaching en andere therapeutische gesprekstechnieken

¤ haptische technieken en Holistic Pulsing
(leren voelen tot in de kleinste finesses, doordringen tot de kern van het voelen)

¤ Tantra en Sexual Release
seksuele energie als middel naar Verlichting

¤ Holistisch zaken doen:
wat ben je waard in euro’s?

Literatuurlijst

De zin van ziek zijn / T. Dethlefsen en R. Dahlke
Bio Energetica / A. Lowen
Karakterstrukturen / W. Veenbaas
Liefde in Wonderland / Riekje Boswijk-Hummel
Flow en de kunst van het zakendoen (J. Bommerez & K. van Zijtveld)

Er wordt van je verwacht dat je deze boeken gaat lezen of gelezen hebt als je het diploma wilt behalen.
Verder worden er, afhankelijk van de door jou gekozen vakken, andere boeken geadviseerd (dus niet verplicht).

Het onderscheidende

De bovengenoemde vakken komen bij veel therapeutische opleidingen voor. De docenten aldaar geven hun vakken en dat is het. Wat deze opleiding zo bijzonder maakt is dat de opleiding individueel is, één op één, ongeacht welk vakkenpakket je ook kiest. Dat schept een bijzondere band tussen leerling en leraar. Daarnaast zal Pim ook zijn eigen ervaringen inbrengen, hij zal volkomen transparant zijn. Hij laat zijn geheel eigen wijze van werken zien. Dat is een grote meerwaarde. Niet met de bedoeling dat je dit dient te kopiëren, integendeel: dat je het tot nadenken en reflectie aanzet, zodat je bewust je eigen stijl (verder) kunt gaan ontwikkelen. Ook zal Pim met je filosoferen over het leven en hij zal hij zijn – soms controversiële – meningen en visies met je delen en hij zal ook zeer belangstellend zijn naar jouw meningen/gedachten. Want vooralsnog weet hij dat niemand gelijk heeft en wil dat graag zo houden, simpelweg omdat er geen gelijk is in de wereld van de polariteit.

Filosofische en spirituele onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:

– Wat is bewustzijn? Wat is onderbewustzijn?

– Wat is holisme nu precies? Waarom wordt daar zo verkeerd over gedacht? Door vrijwel iedereen. Ook door professionals!

– Wat is geven, wat is nemen?

– Waarom ‘leren loslaten’ niet bestaat.

– Leven in FLOW, bestaat dat eigenlijk wel?

– Seksualiteit, leer hoe sterk geconditioneerde patronen in je wezen verankerd zijn.

– De verschillende wegen naar Verlichting.

Opleidingen lichaamsgerichte therapie tot dusver

Sinds de jaren zestig vorige eeuw verschenen er steeds meer therapeutische stromingen en leerscholen die zich keerden tegen de psychotherapie en psychoanalyse. Zij keerden zich tegen de filosoof Descartes wiens woorden waren ‘ik denk dus ik besta’ en daarmee grote invloed uitoefende, vele eeuwen lang, op maatschappelijke ontwikkelingen op vrijwel alle terreinen. De verstandelijk, rationeel denkende mens stond voorop. Haar tegenpool, de voelende mens, stond helemaal achteraan. Net zoals de aardse evolutie streeft ook de spirituele evolutie voortdurend naar balans, naar homeostase. Niet vreemd dus dat zich nu een kentering voordoet waarbij er steeds meer aandacht uitgaan naar het voelen. Kom uit je hoofd. Zak in je lichaam. Je hoort het steeds vaker. En terecht, maar helaas wordt nu de ratio de zwarte (of witte) piet. De weegschaal slaat door naar de andere kant. (In dit verband is het interessant om te zien hoe in landen in het verre oosten, waar het verstand heel lang is achtergebleven, een omgekeerde beweging plaats vindt: China en Japan ontwikkelen zich enorm op technologisch – dus rationeel/verstandelijk – gebied!).

Intake, kosten en frequentie

Spreekt de visie en de praktische vorm van deze opleiding je aan, maak dan een vrijblijvende afspraak voor een intake gesprek. In dat gesprek kun je er achterkomen of deze opleiding verstandelijk en gevoelsmatig een goede keus voor je is.

Kosten intake: € 65,00 – 60 minuten

Kosten opleiding: € 98,00 – 60 minuten

Frequentie: dit wordt in overleg met jou bepaald op zodanige wijze dat het past in je leven. De frequentie kan altijd worden bijgesteld. Ook de lesduur wordt in overleg vastgesteld (minimaal 1 uur, maximaal 2,5 uur).