afbeelding logo Centrum Te Vree

Lichaamsgerichte coaching beslaat het hele spectrum van methodieken die kunnen worden ingezet zoals beschreven op de pagina THERAPIE. In principe geldt hier het zelfde verhaal met dit verschil dat het hier coaching betreft in plaats van therapie.

Het wezenlijke verschil is dat je tijdens een therapietraject onderzoekt waar je problemen vandaan komen terwijl je bij coaching kijkt waar je nu naar welke richting je nu uit moet gaan. Met andere woorden, zodra je je belemmeringen in je leven onderzocht en getransformeerd hebt rijst de vraag waarheen nu?