Visie & werkwijze

Jouw profiel

Mensen die me vragen of ik hen wil begeleiden zijn al redelijk ver op hun eigen pad van bewustzijn. Hoewel er zich nog (heftige) emotionele periodes kunnen voordoen, merk je dat je je steeds minder identificeert met je emoties, met je oude pijn.  Het inzicht dat het lijden nooit door iemand anders buiten je veroorzaakt wordt is al in je gedaald. Misschien lukt het je soms niet om dit te leven maar het zaadje is gepland.

Het inzicht dat jezelf verantwoordelijk bent voor je eigen geluksbevinden is al geland.

Je bent klaar voor de volgende fase waarin het volgende inzicht zegt dat het mogelijk is dat je zelf je geluk kunt creëren. Net zoals je tot nu toe je eigen pijn creëerde kun je je eigen geluk creëren.

Wil een inzicht beklijven dan dient dat niet alleen in je hoofd te gebeuren maar ook in je fysieke lichaam en vervolgens in je spirituele lichaam. Alleen dan kun je een nieuwe inzicht ‘belichamen’.

Tijdens deze fase begin je je geleidelijk aan klaar te maken voor de laatste fase. Langzaam maar zeker durf je te gaan geloven in leven in liefde. Langzaam maar zeker neem je afscheid van je oude vertrouwde ik. Je oude ik leefde in een wereld van angst. Alles was erop gericht om angst te voorkomen en te bestrijden. Daar was je oude ik zeer bedreven in en maakte zichzelf daarmee erg nuttig mee.  Maar vandaag de dag vraag je jezelf steeds meer af of je oude ik nog steeds zo nodig is. Voorzichtig ga je deze vraag met nee beantwoorden. Steeds meer dringt tot je door dat je oude ik vanuit angst leefde en je continu wilde beschermen.

Wanneer je de angst afwerpt resteert er louter Liefde.

Je kunt je ego wel willen loslaten maar dat gebeurt pas werkelijk zodra zij jou loslaat. Op dat moment wordt je wakker, je ontwaakt en ziet dat alles waar je bang voor was een door jou zelf gecreëerd monster was, een ‘concept of the mind’ , een illusie die vervolgens op de wereld om je heen geprojecteerd werd. Maar zodra je door je eigen illusie heen breekt lost het direct op en blijft er innerlijke vrede over.

Om de toestand van innerlijke vrede te bereiken ondergaan de meeste mensen meerdere ‘ontwakings-momenten’ . Elk moment hangt samen met je eigen thema’s in je leven. Wanneer je jouw thema’s verwerkt en gerealiseerd hebt zul je je innerlijke vrede ontmoeten en omarmen. De reden waarom jij hier op aarde gekomen bent wordt aan je onthuld. Vanaf nu wijdt je je leven aan jouw innerlijke unieke doel. Vanaf gaat alles vanzelf. Moeiteloos.

Mensen die me vragen of ik hen wil begeleiden, kiezen niet alleen bewust voor de vorm van deze therapie maar ook bewust voor voor de persoon ‘achter’ de therapeut. Het is belangrijk dat je de therapeut/begeleider vindt die bij je past.

In eerdere fases kan een keuze voor de vorm van therapie volstaan. Maar in de twee laatste fases volstaat dat niet meer. In deze fases is de keuze voor de juiste therapeut voor jou heel belangrijk, misschien nog wel belangrijker dan de therapievorm.

Mijn visie

Wanneer je talent voor schaken hebt en daar een grootmeester in wil worden dan heb je een deskundige leraar nodig die zeer goed is in schaken en in het overbrengen. Zodra je een zeker niveau bereikt hebt – een hoger level – ga je op zoek naar een volgende leraar. Opnieuw is zijn/haar deskundigheid belangrijk maar nog belangrijker is nu de persoonlijkheid van je leraar. Alleen wanneer je de juiste persoon treft kun je je doel bereiken. Want om je doel te bereiken dien je nu een relatie aan te gaan met je leraar. Een relatie van vertrouwen en overgave.

Wanneer je talent voor het leven hebt en alles eruit wil halen wat er voor je in zit dan heb je een deskundige leraar nodig. Een leraar die ja kan antwoorden op de vraag did you walk your talk. Een leraar bij wie je de bereidheid voelt om een verdiepende relatie mee aan te gaan om jezelf te verdiepen. Een relatie in wederzijds vertrouwen en overgave.

Het doel is niet te worden zoals je leraar maar om je ware zelf te leren kennen. In de vertrouwensrelatie mag je de leraar als spiegel ‘gebruiken’ met als doel jezelf te leren kennen.

Mijn werkwijze

Ik beschik over een breed scala aan therapievormen. Wat een luxe! Sleutelwoorden zijn onder andere: ademwerk, lichaamswerk, natuurcoaching, meditatie, diep weefsel massage, chakra’s, the work, advaita, visualisaties, cognitieve therapie, stressrelease.

Ik kijk je aan, ik luister naar je woorden en ik voel je energie. Dat is het enige wat ik doe, en dan weet ik voldoende en laat ik het gebeuren.

Toen bij mij de angst verdween en liefde verscheen ging ik steeds meer intuïtief te werk. Intuïtief werken is de hoogst mogelijke vorm. Het is de vrucht van het vele werken aan mezelf de afgelopen decennia. Dat maakt me dankbaar.

Met enige regelmaat verschijnt er nieuws over Centrum te Vree – waardevolle informatie over de boeken-trilogie van Pim Vree, over satsangs en meer.

Vul je gegevens hier in en we sturen je de nieuwsbrief toe!

Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen