afbeelding logo Centrum Te Vree

Wanneer je een therapie- of coachingstraject ingaat start je je eerst met een intake waarbij je de gelegenheid krijgt om alle vragen te stellen die je hebt en meteen kennis te maken met Pim. Andersom vraagt Pim je om informatie om in te schatten of hij je daadwerkelijk te hulp kan staan. Als dat niet het geval is zal hij samen met jou bekijken wat wel je weg op dit moment is. Is het wel het geval dan gaat therapietraject van start. Tevens zal hij uitleg geven over lichaamsgerichte psychotherapie in het algemeen en zijn specifieke werkwijze in het bijzonder.

Bij doorgang wordt in overleg de frequentie en het aantal sessie vastgelegd. Meestal tussen de vijf en tien sessies eens per twee weken. Maar dit ligt niet vast. Het kan zijn dat blijkt dat de frequentie of duur moet worden aangepast. Dan gebeurt dat.

Pim heeft de zesjarige opleiding Postural Integration gevolgd en succesvol afgerond. Zijn manier van werken is met name gebaseerd op de karakterstructuurleer van Wilhelm Reich en de bio energetica van Alexander Lowen, aangevuld met technieken uit de reguliere cognitieve therapieën. Maar anders dan de meeste therapeuten, regulier of alternatief, onderzoekt Pim ook welke psychosociale en culturele aspecten deel uitmaken van de individuele problematiek. Omdat hij inziet dat de grote invloed van bijvoorbeeld het calvinisme met betrekking tot psychische stress of de grote invloed van de pornografische benadering van onze maatschappij met betrekking tot seksualiteit ons ernstig uit balans kan brengen ongeacht welke karakter(structuur) iemand heeft.

Hieronder volgt een overzicht van de therapeutische methodieken waar Pim mee werkt. Samen met jou bespreekt en bekijkt hij welke voor jou het meest geschikt zijn.

¤ ademwerk
¤ bio energetica
¤ Vreeling deep tissue massage (zonder tussenstof)
¤ BodyReading
¤ Psychopathologie (van Wilhelm Reich)
¤ De leer van het Holisme
¤ holistische massage
¤ Cranio Sacraal
¤ The Work (van Byron Katy)

¤ Gestalt (volgens de leer van Fritz Perls)
¤ Psychodrama (familieopstellingen)
¤ natuur-coaching
¤ ontspanningsoefeningen (Differentiële methode en Autogene Training)
¤ geleide fantasie, visualisaties (lichte trance inducties)
¤ hypnotherapie
¤ haptische technieken en HolisticPulsing
¤ Het nieuwe scheppingsverhaal; onderzoek je kernovertuigingen
¤ Werk van Jeru Kabal
¤ Werk van Diederik Wolszak
¤ Werk van Osho
¤ literatuuronderzoek