Emotionele Intelligentie

Deze term is vooral bekend geworden door de gelijknamige bestseller van Daniel Goleman. Anders dan zijn insteek, namelijk langs cognitieve weg, wordt er bij deze training het lichaam als uitgangspunt gekozen. Als deelnemer ontdek je waar in jouw lichaam chronische spanningen zitten. Vervolgens kijk je welke emotionele patronen hiervoor verantwoordelijk zijn en welke cognities (overtuigingen) hiermee samenhangen.
Het uiteindelijk doel is dat je je emoties leert beheersen én uiten, op het juiste tijdstip en de juiste plaats. Het ultieme doel is dat je bewust wordt dat jij je emoties niet bent, zodat je je niet meer identificeert met je emoties.
De training beslaat acht bijeenkomsten van tweeëneenhalf uur. De training kan ook als onderdeel in een bredere training geïntegreerd worden.

030-2300451 | info [at] centrumtevree.nl | Bemuurde Weerd OZ 18 | Utrecht
Webdesign by Pluzu.nl - Powered by Wordpress